คำแปล location แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ location อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

location แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. location [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การหาที่ตั้ง
คำที่เกี่ยวข้อง : การหาชัยภูมิ, การหาทำเลที่เหมาะ, การหาตำแหน่ง, การหาสถานที่, การหาทำเลเหมาะ

2. location [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ตำแหน่งที่ตั้ง
Synonym : place, spot, section
คำที่เกี่ยวข้อง : ตำแหน่ง, สถานที่ตั้ง

3. location [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ซึ่งเป็นฉากภายนอกโรงถ่าย
คำที่เกี่ยวข้อง : ฉากภายนอกโรงถ่ายทำภาพยนตร์


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does location mean?
The meaning of location .
1. location [noun]
Definition : a point or extent in space

2. location [noun]
Definition : the act of putting something in a certain place
Synonym : emplacement, locating, placement, position, positioning

3. location [noun]
Definition : a determination of the place where something is
Synonym : fix, localisation, localization, locating
ตัวอย่างประโยค
He got a good fix on the target.

4. location [noun]
Definition : a workplace away from a studio at which some or all of a movie may be made
ตัวอย่างประโยค
They shot the film on location in Nevada.


ETdict.com, Copyright ©