คำแปล logos แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ logos อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

logos แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

The term logos was not found in English - Thai Dictionary , Please check your spelling and try again.
ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does logos mean?
The meaning of logos .
1. logos [noun]
Definition : the divine word of God
the second person in the Trinity (incarnate in Jesus)
Synonym : son, word


ETdict.com, Copyright ©