คำแปล lost แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ lost อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

lost แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

lost (verb) : lose
ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. lost [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ที่ถูกทำลาย
Synonym : damaged, ruined
คำที่เกี่ยวข้อง : พินาศ, อับปาง, ฉิบหาย

2. lost [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ที่พ่ายแพ้
คำที่เกี่ยวข้อง : พลาด, แพ้

3. lost [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ที่สิ้นหวัง
Synonym : distraught, desperate, hopeless
คำที่เกี่ยวข้อง : ไร้ความหวัง, หมดหวัง

4. lost [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ที่สูญเปล่า (โอกาส, เวลา, แรงงาน)
Synonym : wasted, squandered
คำที่เกี่ยวข้อง : ไร้ประโยชน์

5. lost [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ไม่ได้คงอยู่ต่อไป
คำที่เกี่ยวข้อง : ไม่ได้ครอบครองต่อไป

6. lost [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : สับสน
คำที่เกี่ยวข้อง : ไม่สบายใจ

7. lost [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : สับสนจนหลงทิศทาง
Synonym : confused, puzzled
คำที่เกี่ยวข้อง : หลงทาง

8. lost [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : สูญหาย
Synonym : mislaid, missing, misplaced
คำที่เกี่ยวข้อง : หาย, หายไป


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does lost mean?
The meaning of lost .
1. lost [noun]
Definition : people who are destined to die soon
Synonym : doomed
ตัวอย่างประโยค
The agony of the doomed was in his voice.

2. lost [adjective]
Definition : no longer in your possession or control
unable to be found or recovered
ตัวอย่างประโยค
A lost child.
Lost friends.
His lost book.
Lost opportunities.

3. lost [adjective]
Definition : having lost your bearings
confused as to time or place or personal identity
Synonym : confused, disoriented
ตัวอย่างประโยค
I frequently find myself disoriented when I come up out of the subway.
The anesthetic left her completely disoriented.

4. lost [adjective]
Definition : spiritually or physically doomed or destroyed
ตัวอย่างประโยค
Lost souls.
A lost generation.
A lost ship.
The lost platoon.

5. lost [adjective]
Definition : not gained or won
ตัวอย่างประโยค
A lost battle.
A lost prize.

6. lost [adjective]
Definition : incapable of being recovered or regained
ตัวอย่างประโยค
His lost honor.

7. lost [adjective]
Definition : not caught with the senses or the mind
Synonym : missed
ตัวอย่างประโยค
Words lost in the din.

8. lost [adjective]
Definition : deeply absorbed in thought
Synonym : bemused, deep in thought, preoccupied
ตัวอย่างประโยค
As distant and bemused as a professor listening to the prattling of his freshman class.
Lost in thought.
A preoccupied frown.

9. lost [adjective]
Definition : perplexed by many conflicting situations or statements
filled with bewilderment
Synonym : at sea, baffled, befuddled, bemused, bewildered, confounded, confused, mazed, mixed-up
ตัวอย่างประโยค
Obviously bemused by his questions.
Bewildered and confused.
A cloudy and confounded philosopher.
Just a mixed-up kid.
She felt lost on the first day of school.

10. lost [adjective]
Definition : unable to function
without help
Synonym : helpless


ETdict.com, Copyright ©