คำแปล lounge about แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ lounge about อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

lounge about แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. lounge about [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : เดินเตร่
Synonym : loll about, lounge around
คำที่เกี่ยวข้อง : เดินไปเดินมาอย่างไร้ประโยชน์


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does lounge about mean?
The meaning of lounge about .
1. lounge about [verb]
Definition : be lazy or idle
Synonym : arse about, arse around, bum, bum about, bum around, frig around, fuck off, loaf, loll, loll around, lounge around, waste one's time
ตัวอย่างประโยค
Her son is just bumming around all day.


ETdict.com, Copyright ©