คำแปล luck แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ luck อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

luck แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. luck [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : โชคชะตา
Synonym : fate, chance
คำที่เกี่ยวข้อง : เคราะห์, ดวง, วาสนา

2. luck [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : โชคดี
Synonym : good fortunate, success


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does luck mean?
The meaning of luck .
1. luck [noun]
Definition : your overall circumstances or condition in life (including everything that happens to you)
Synonym : circumstances, destiny, fate, fortune, lot, portion
ตัวอย่างประโยค
Whatever my fortune may be.
Deserved a better fate.
Has a happy lot.
The luck of the Irish.
A victim of circumstances.
Success that was her portion.

2. luck [noun]
Definition : an unknown and unpredictable phenomenon that causes an event to result one way rather than another
Synonym : chance, fortune, hazard
ตัวอย่างประโยค
Bad luck caused his downfall.
We ran into each other by pure chance.

3. luck [noun]
Definition : an unknown and unpredictable phenomenon that leads to a favorable outcome
Synonym : fortune
ตัวอย่างประโยค
It was my good luck to be there.
They say luck is a lady.
It was as if fortune guided his hand.


ETdict.com, Copyright ©