คำแปล magenta แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ magenta อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

magenta แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. magenta [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : สีแดงม่วง
Synonym : vermilion, maroon, fuchsia


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does magenta mean?
The meaning of magenta .
1. magenta [noun]
Definition : a primary subtractive color for light
a dark purple-red color
the dye for magenta was discovered in 1859, the year of the battle of Magenta

2. magenta [noun]
Definition : a battle in 1859 in which the French and Sardinian forces under Napoleon III defeated the Austrians under Francis Joseph I
Synonym : battle of magenta

3. magenta [adjective]
Definition : of deep purplish red


ETdict.com, Copyright ©