คำแปล majority leader แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ majority leader อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

majority leader แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. majority leader [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : หัวหน้าพรรคเสียงข้างมากในสภา


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does majority leader mean?
The meaning of majority leader .
1. majority leader [noun]
Definition : leader of the majority party in a legislature


ETdict.com, Copyright ©