คำแปล mammal แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ mammal อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

mammal แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. mammal [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
Synonym : beast, creature, vertebrate


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does mammal mean?
The meaning of mammal .
1. mammal [noun]
Definition : any warm-blooded vertebrate having the skin more or less covered with hair
young are born alive except for the small subclass of monotremes and nourished with milk
Synonym : mammalian


ETdict.com, Copyright ©