คำแปล married แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ married อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

married แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

married (verb) : marry
ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. married [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : แต่งงานแล้ว
Synonym : wedded, espoused
Antonym : single,unwedded
คำที่เกี่ยวข้อง : มีครอบครัว, สมรสแล้ว

2. married [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : เกี่ยวกับการแต่งงาน
คำที่เกี่ยวข้อง : เกี่ยวกับการสมรส, เกี่ยวกับคนที่แต่งงานแล้ว

3. married [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : อุทิศตัวให้กับ
คำที่เกี่ยวข้อง : แต่งกับงาน


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does married mean?
The meaning of married .
1. married [noun]
Definition : a person who is married
ตัวอย่างประโยค
We invited several young marrieds.

2. married [adjective]
Definition : joined in matrimony
ตัวอย่างประโยค
A married man.
A married couple.

3. married [adjective]
Definition : of or relating to the state of marriage
Synonym : marital, matrimonial
ตัวอย่างประโยค
Marital status.
Marital fidelity.
Married bliss.


ETdict.com, Copyright ©