คำแปล marsh แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ marsh อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

marsh แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. marsh [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : บึง
Synonym : swamp, bog, quagmire
คำที่เกี่ยวข้อง : แอ่งน้ำ, หนอง, ที่ลุ่มมีน้ำขัง


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does marsh mean?
The meaning of marsh .
1. marsh [noun]
Definition : low-lying wet land with grassy vegetation
usually is a transition zone between land and water
Synonym : fen, fenland, marshland
ตัวอย่างประโยค
Thousands of acres of marshland.
The fens of eastern England.

2. marsh [noun]
Definition : United States painter (1898-1954)
Synonym : reginald marsh

3. marsh [noun]
Definition : New Zealand writer of detective stories (1899-1982)
Synonym : ngaio marsh


ETdict.com, Copyright ©