คำแปล marshal แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ marshal อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

marshal แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. marshal [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : จอมพล
Synonym : field marshal, generalissimo
คำที่เกี่ยวข้อง : เจ้าหน้าที่ชั้นสูงในราชสำนัก, นายทหารระดับสูงของกองทัพบกและกองทัพอากาศ

2. marshal [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ตำรวจ
Synonym : policeman, officer
คำที่เกี่ยวข้อง : พนักงานเจ้าหน้าที่, พนักงานปกครอง

3. marshal [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : จัดให้เหมาะสม
Synonym : array, dispose

4. marshal [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : รวมกำลัง
Synonym : assemble, combine
Antonym : divide
คำที่เกี่ยวข้อง : ระดมกำลัง, ผนึกกำลัง

5. marshal [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : รวมกำลัง
Synonym : assemble, combine
Antonym : divide
คำที่เกี่ยวข้อง : ระดมกำลัง, ผนึกกำลัง


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does marshal mean?
The meaning of marshal .
1. marshal [noun]
Definition : a law officer having duties similar to those of a sheriff in carrying out the judgments of a court of law
Synonym : marshall

2. marshal [noun]
Definition : (in some countries) a military officer of highest rank
Synonym : marshall

3. marshal [verb]
Definition : place in proper rank
ตัวอย่างประโยค
Marshal the troops.

4. marshal [verb]
Definition : arrange in logical order
ตัวอย่างประโยค
Marshal facts or arguments.

5. marshal [verb]
Definition : make ready for action or use
Synonym : mobilise, mobilize, summon
ตัวอย่างประโยค
Marshal resources.

6. marshal [verb]
Definition : lead ceremoniously, as in a procession


ETdict.com, Copyright ©