คำแปล massacre แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ massacre อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

massacre แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. massacre [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การฆาตกรรมหมู่
Synonym : buthering, killing
คำที่เกี่ยวข้อง : การสังหารหมู่, การฆ่าคนจำนวนมากๆ อย่างทารุณ

2. massacre [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การพ่ายแพ้ครั้งใหญ่ (คำไม่เป็นทางการ)
คำที่เกี่ยวข้อง : การแพ้การแข่งขันครั้งสำคัญ

3. massacre [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ฆาตกรรมหมู่
Synonym : annihilate, exterminate
คำที่เกี่ยวข้อง : สังหารหมู่, ฆ่าคนจำนวนมากๆ อย่างทารุณ

4. massacre [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เอาชนะได้อย่างท่วมท้น (คำไม่เป็นทางการ)
คำที่เกี่ยวข้อง : แข่งขันชนะ


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does massacre mean?
The meaning of massacre .
1. massacre [noun]
Definition : the savage and excessive killing of many people
Synonym : butchery, carnage, mass murder, slaughter

2. massacre [verb]
Definition : kill a large number of people indiscriminately
Synonym : mow down, slaughter
ตัวอย่างประโยค
The Hutus massacred the Tutsis in Rwanda.


ETdict.com, Copyright ©