คำแปล matrix แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ matrix อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

matrix แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. matrix [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : เมตริกซ์ (ทางคณิตศาสตร์)
Synonym : vector, tensor

2. matrix [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : แหล่งกำเนิด
คำที่เกี่ยวข้อง : บ่อเกิด, รากฐาน

3. matrix [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : เนื้อเยื่อเสริมสร้างและผลิตเซลล์ที่โคนเล็บ

4. matrix [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : แม่พิมพ์


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does matrix mean?
The meaning of matrix .
1. matrix [noun]
Definition : (mathematics) a rectangular array of quantities or expressions set out by rows and columns
treated as a single element and manipulated according to rules

2. matrix [noun]
Definition : (geology) amass of fine-grained rock in which fossils, crystals, or gems are embedded

3. matrix [noun]
Definition : an enclosure within which something originates or develops (from the Latin for womb)

4. matrix [noun]
Definition : the body substance in which tissue cells are embedded
Synonym : ground substance, intercellular substance

5. matrix [noun]
Definition : the formative tissue at the base of a nail

6. matrix [noun]
Definition : mold used in the production of phonograph records, type, or other relief surface


ETdict.com, Copyright ©