คำแปล matured แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ matured อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

matured แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. matured [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ซึ่งเจริญเติบโตเต็มที่
คำที่เกี่ยวข้อง : ซึ่งเสร็จสมบูรณ์


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does matured mean?
The meaning of matured .
1. matured [adjective]
Definition : fully ripe
at the height of bloom
Synonym : full-blown
ตัวอย่างประโยค
A full-blown rose.

2. matured [adjective]
Definition : fully considered and perfected
Synonym : mature
ตัวอย่างประโยค
Mature plans.


ETdict.com, Copyright ©