คำแปล mean value แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ mean value อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

mean value แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

The term mean value was not found in English - Thai Dictionary , Please check your spelling and try again.
ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does mean value mean?
The meaning of mean value .
1. mean value [noun]
Definition : an average of n numbers computed by adding some function of the numbers and dividing by some function of n
Synonym : mean


ETdict.com, Copyright ©