คำแปล mental แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ mental อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

mental แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. mental [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : เกี่ยวกับจิตใจ
Synonym : reasoning, thinking
คำที่เกี่ยวข้อง : ซึ่งเกิดขึ้นในใจ, ซึ่งผุดขึ้นในใจ

2. mental [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : บ้า (คำไม่เป็นทางการ)
คำที่เกี่ยวข้อง : เป็นโรคจิต

3. mental [slang, คำแสลง]
คำแปล/ความหมาย : โกรธอย่างบ้าคลั่ง


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does mental mean?
The meaning of mental .
1. mental [adjective]
Definition : involving the mind or an intellectual process
ตัวอย่างประโยค
Mental images of happy times.
Mental calculations.
In a terrible mental state.
Mental suffering.
Free from mental defects.

2. mental [adjective]
Definition : of or relating to the mind
ตัวอย่างประโยค
Mental powers.
Mental development.
Mental hygiene.

3. mental [adjective]
Definition : of or relating to the chin- or liplike structure in insects and certain mollusks

4. mental [adjective]
Definition : of or relating to the chin or median part of the lower jaw
Synonym : genial

5. mental [adjective]
Definition : affected by a disorder of the mind
ตัวอย่างประโยค
A mental patient.
Mental illness.


ETdict.com, Copyright ©