คำแปล metropolitan แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ metropolitan อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

metropolitan แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. metropolitan [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : แห่งเมืองหลวง
Synonym : urban, civic
Antonym : rural,country,village
คำที่เกี่ยวข้อง : เกี่ยวกับเมืองหลวง, เกี่ยวกับเมืองใหญ่, เกี่ยวกับเมืองสำคัญ

2. metropolitan [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : เกี่ยวกับเมืองหลวง

3. metropolitan [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ผู้อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่
Synonym : provincial
คำที่เกี่ยวข้อง : คนเมืองหลวง


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does metropolitan mean?
The meaning of metropolitan .
1. metropolitan [noun]
Definition : in the Eastern Orthodox Church this title is given to a position between bishop and patriarch
equivalent to archbishop in western Christianity

2. metropolitan [noun]
Definition : a person who lives in a metropolis

3. metropolitan [adjective]
Definition : relating to or characteristic of a metropolis
ตัวอย่างประโยค
Metropolitan area.


ETdict.com, Copyright ©