คำแปล miracle แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ miracle อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

miracle แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. miracle [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : เรื่องมหัศจรรย์
Synonym : marvel, revelation, supernatural, occurrence
คำที่เกี่ยวข้อง : สิ่งประหลาด, เหตุอัศจรรย์, ปาฏิหาริย์, อภินิหาร


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does miracle mean?
The meaning of miracle .
1. miracle [noun]
Definition : any amazing or wonderful occurrence

2. miracle [noun]
Definition : a marvellous event manifesting a supernatural act of a divine agent


ETdict.com, Copyright ©