คำแปล miss แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ miss อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

miss แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. Miss []
คำแปล/ความหมาย : นางสาว
คำที่เกี่ยวข้อง : คำเรียกนำหน้าหญิงสาวที่ยังไม่แต่งงาน

2. Miss [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : คำเรียกนำหน้านางงามในการประกวดความงาม

3. miss [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : พลาด
คำที่เกี่ยวข้อง : พลาดเป้า, ทำพลาด

4. miss [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ทำพลาด
คำที่เกี่ยวข้อง : พลาด

5. miss [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ไม่เข้าใจ
คำที่เกี่ยวข้อง : ไม่เห็น, ไม่ได้ยิน

6. miss [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : หลีกเลี่ยง
Synonym : avoid, escape
คำที่เกี่ยวข้อง : หนี

7. miss [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ขาดเรียน
Synonym : skip
คำที่เกี่ยวข้อง : หยุดเรียน

8. miss [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ไปไม่ทัน
Antonym : catch
คำที่เกี่ยวข้อง : คลาด, ไม่พบ

9. miss [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : คิดถึง
Synonym : desire, yearn
คำที่เกี่ยวข้อง : ปรารถนา

10. miss [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : นางสาว
คำที่เกี่ยวข้อง : หญิงสาว

11. miss [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : หญิงสาว
Synonym : girl, lassie, maid
คำที่เกี่ยวข้อง : ผู้หญิงที่ยังไม่แต่งงาน, เด็กสาว


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does miss mean?
The meaning of miss .
1. miss [noun]
Definition : a young woman
Synonym : fille, girl, missy, young lady, young woman
ตัวอย่างประโยค
A young lady of 18.

2. miss [noun]
Definition : a failure to hit (or meet or find etc)
Synonym : misfire

3. miss [noun]
Definition : a form of address for an unmarried woman

4. miss [verb]
Definition : fail to perceive or to catch with the senses or the mind
Synonym : lose
ตัวอย่างประโยค
I missed that remark.
She missed his point.
We lost part of what he said.

5. miss [verb]
Definition : feel or suffer from the lack of
ตัวอย่างประโยค
He misses his mother.

6. miss [verb]
Definition : fail to attend an event or activity
ตัวอย่างประโยค
I missed the concert.
He missed school for a week.

7. miss [verb]
Definition : leave undone or leave out
Synonym : drop, leave out, neglect, omit, overleap, overlook, pretermit
ตัวอย่างประโยค
How could I miss that typo?.
The workers on the conveyor belt miss one out of ten.

8. miss [verb]
Definition : fail to reach or get to
ตัวอย่างประโยค
She missed her train.

9. miss [verb]
Definition : be without
Synonym : lack
ตัวอย่างประโยค
This soup lacks salt.
There is something missing in my jewelry box!.

10. miss [verb]
Definition : fail to reach
ตัวอย่างประโยค
The arrow missed the target.

11. miss [verb]
Definition : be absent
ตัวอย่างประโยค
The child had been missing for a week.

12. miss [verb]
Definition : fail to experience
Synonym : escape
ตัวอย่างประโยค
Fortunately, I missed the hurricane.


ETdict.com, Copyright ©