คำแปล missing แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ missing อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

missing แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. missing [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ซึ่งหายไป
Synonym : lost, disappeared
คำที่เกี่ยวข้อง : สาบสูญ, ซึ่งหาไม่พบ

2. missing [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ขาดแคลน
Synonym : lacking, starved


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does missing mean?
The meaning of missing .
1. missing [adjective]
Definition : not able to be found
ตัวอย่างประโยค
Missing in action.
A missing person.

2. missing [adjective]
Definition : nonexistent
Synonym : absent, lacking, wanting
ตัวอย่างประโยค
The thumb is absent.
Her appetite was lacking.


ETdict.com, Copyright ©