คำแปล mission แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ mission อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

mission แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. mission [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : งานที่ได้รับมอบหมาย
Synonym : charge, commission
คำที่เกี่ยวข้อง : ภาระหน้าที่, ภารกิจ

2. mission [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : คณะผู้แทน
Synonym : deputation, embassy
คำที่เกี่ยวข้อง : ผู้แทน, คณะทูต


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does mission mean?
The meaning of mission .
1. mission [noun]
Definition : an organization of missionaries in a foreign land sent to carry on religious work
Synonym : foreign mission, missionary post, missionary station

2. mission [noun]
Definition : an operation that is assigned by a higher headquarters
Synonym : military mission
ตัวอย่างประโยค
The planes were on a bombing mission.

3. mission [noun]
Definition : a special assignment that is given to a person or group
Synonym : charge, commission
ตัวอย่างประโยค
A confidential mission to London.
His charge was deliver a message.

4. mission [noun]
Definition : the organized work of a religious missionary
Synonym : missionary work

5. mission [noun]
Definition : a group of representatives or delegates
Synonym : commission, delegacy, delegation, deputation


ETdict.com, Copyright ©