คำแปล mission statement แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ mission statement อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

mission statement แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. mission statement [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : เอกสารบอกวัตถุประสงค์ขององค์กร


The term mission%statement was not found in English Dictionary , Please check your spelling and try again.

ETdict.com, Copyright ©