คำแปล mobility แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ mobility อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

mobility แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. mobility [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การเคลื่อนที่ได้ง่าย
Synonym : changeability, mutability
Antonym : immobility
คำที่เกี่ยวข้อง : การเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็ว


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does mobility mean?
The meaning of mobility .
1. mobility [noun]
Definition : the quality of moving freely


ETdict.com, Copyright ©