คำแปล mock แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ mock อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

mock แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. mock [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เยาะเย้ย
Synonym : scorn, ridicule, scoff
Antonym : praise,honour,applaud
คำที่เกี่ยวข้อง : หัวเราะเยาะ, เย้ยหยัน, ดูถูก

2. mock [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เยาะเย้ย
Synonym : scorn, ridicule, scoff
Antonym : praise,honour,applaud
คำที่เกี่ยวข้อง : หัวเราะเยาะ, เย้ยหยัน, ดูถูก

3. mock [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เลียนแบบ
Synonym : mimic
คำที่เกี่ยวข้อง : ล้อเลียน

4. mock [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ที่แกล้งทำ
Synonym : fake, fraudulent
Antonym : real,genuin,authentic
คำที่เกี่ยวข้อง : ที่จำลองขึ้น, ปลอม, ที่เลียนแบบ


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does mock mean?
The meaning of mock .
1. mock [noun]
Definition : the act of mocking or ridiculing
ตัวอย่างประโยค
They made a mock of him.

2. mock [verb]
Definition : treat with contempt
Synonym : bemock
ตัวอย่างประโยค
The new constitution mocks all democratic principles.

3. mock [verb]
Definition : imitate with mockery and derision
ตัวอย่างประโยค
The children mocked their handicapped classmate.

4. mock [adjective]
Definition : constituting a copy or imitation of something
ตัวอย่างประโยค
Boys in mock battle.


ETdict.com, Copyright ©