คำแปล monthly แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ monthly อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

monthly แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. monthly [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : เป็นรายเดือน
Synonym : mensal, menstrual, phasic
คำที่เกี่ยวข้อง : เป็นประจำทุกเดือน, รายเดือน

2. monthly [adverb, กริยาวิเศษณ์]
คำแปล/ความหมาย : ทุกเดือน
คำที่เกี่ยวข้อง : เดือนละครั้ง

3. monthly [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : นิตยสารรายเดือน
คำที่เกี่ยวข้อง : วารสารรายเดือน

4. monthly [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ช่วงที่มีประจำเดือน (คำไม่เป็นทางการ)
Synonym : menstrual period
คำที่เกี่ยวข้อง : ช่วงที่มีระดู


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does monthly mean?
The meaning of monthly .
1. monthly [noun]
Definition : a periodical that is published every month (or 12 issues per year)

2. monthly [adjective]
Definition : of or occurring or payable every month
ตัวอย่างประโยค
Monthly payments.
The monthly newsletter.

3. monthly [adverb]
Definition : occurring once a month
ตัวอย่างประโยค
They meet monthly.


ETdict.com, Copyright ©