คำแปล mother แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ mother อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

mother แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. mother [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : แม่
Synonym : mamma, mum, ma, mom
คำที่เกี่ยวข้อง : คุณแม่, มารดา, แม่เลี้ยง, แม่บุญธรรม

2. mother [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : แหล่งที่มา
Synonym : fountainhead, font, beginning
คำที่เกี่ยวข้อง : บ่อเกิด, ต้นกำเนิด

3. mother [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : เป็นแม่
คำที่เกี่ยวข้อง : เป็นมารดา, มาจากแม่

4. mother [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เป็นผู้ให้กำเนิด

5. mother [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เลี้ยงดู
Synonym : raise up


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does mother mean?
The meaning of mother .
1. mother [noun]
Definition : a woman who has given birth to a child (also used as a term of address to your mother)
Synonym : female parent
ตัวอย่างประโยค
The mother of three children.

2. mother [noun]
Definition : a stringy slimy substance consisting of yeast cells and bacteria
forms during fermentation and is added to cider or wine to produce vinegar

3. mother [noun]
Definition : a term of address for an elderly woman

4. mother [noun]
Definition : a term of address for a mother superior

5. mother [noun]
Definition : a condition that is the inspiration for an activity or situation
ตัวอย่างประโยค
Necessity is the mother of invention.

6. mother [verb]
Definition : care for like a mother
Synonym : fuss, overprotect
ตัวอย่างประโยค
She fusses over her husband.

7. mother [verb]
Definition : make children
Synonym : beget, bring forth, engender, father, generate, get, sire
ตัวอย่างประโยค
Abraham begot Isaac.
Men often father children but don't recognize them.


ETdict.com, Copyright ©