คำแปล motto แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ motto อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

motto แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. motto [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ภาษิต
Synonym : slogan, catchword
คำที่เกี่ยวข้อง : คติ, คำขวัญ, หลักความประพฤติ


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does motto mean?
The meaning of motto .
1. motto [noun]
Definition : a favorite saying of a sect or political group
Synonym : catchword, shibboleth, slogan


ETdict.com, Copyright ©