คำแปล muck about แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ muck about อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

muck about แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. muck about [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : ใช้เวลาให้เสียไปอย่างไร้ประโยชน์ (คำไม่เป็นทางการ)
Synonym : mess about


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does muck about mean?
The meaning of muck about .
1. muck about [verb]
Definition : do random, unplanned work or activities or spend time idly
Synonym : mess around, monkey, monkey around, muck around, potter, putter, tinker
ตัวอย่างประโยค
The old lady is usually mucking about in her little house.


ETdict.com, Copyright ©