คำแปล mum แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ mum อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

mum แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. mum [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : นิ่งเงียบ
Synonym : quiet, silent
คำที่เกี่ยวข้อง : ที่ไม่พูดไม่จา

2. mum [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : สวมหน้ากากเล่นตลก
คำที่เกี่ยวข้อง : แต่งตัวแปลกๆ, เล่นตลก

3. mum [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : แม่


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does mum mean?
The meaning of mum .
1. mum [noun]
Definition : of China
Synonym : chrysanthemum morifolium, dendranthema grandifloruom, florist's chrysanthemum, florists' chrysanthemum

2. mum [noun]
Definition : informal terms for a mother
Synonym : ma, mama, mamma, mammy, mom, momma, mommy, mummy

3. mum [noun]
Definition : secrecy
ตัวอย่างประโยค
Mum's the word.

4. mum [adjective]
Definition : failing to speak or communicate etc when expected to
Synonym : silent
ตัวอย่างประโยค
The witness remained silent.


ETdict.com, Copyright ©