คำแปล musculus abductor pollicis แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ musculus abductor pollicis อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

musculus abductor pollicis แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

The term musculus abductor pollicis was not found in English - Thai Dictionary , Please check your spelling and try again.
ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does musculus abductor pollicis mean?
The meaning of musculus abductor pollicis .
1. musculus abductor pollicis [noun]
Definition : the abductor muscle of the thumb


ETdict.com, Copyright ©