คำแปล music แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ music อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

music แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. music [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : เพลง
Synonym : melody, song, tune
คำที่เกี่ยวข้อง : เสียงเพลง, ดนตรี, เสียงดนตรี

2. music [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : โน้ตเพลง

3. music [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : เสียงที่ไพเราะ
คำที่เกี่ยวข้อง : เสียงที่น่าฟัง

4. music [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การแต่งทำนองดนตรี
Synonym : musicology
คำที่เกี่ยวข้อง : การแต่งทำนองเพลง, การแต่งเพลง, การเรียบเรียงเพลง


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does music mean?
The meaning of music .
1. music [noun]
Definition : an artistic form of auditory communication incorporating instrumental or vocal tones in a structured and continuous manner

2. music [noun]
Definition : any agreeable (pleasing and harmonious) sounds
Synonym : euphony
ตัวอย่างประโยค
He fell asleep to the music of the wind chimes.

3. music [noun]
Definition : musical activity (singing or whistling etc.)
ตัวอย่างประโยค
His music was his central interest.

4. music [noun]
Definition : (music) the sounds produced by singers or musical instruments (or reproductions of such sounds)

5. music [noun]
Definition : punishment for one's actions
Synonym : medicine
ตัวอย่างประโยค
You have to face the music.
Take your medicine.


ETdict.com, Copyright ©