คำแปล mythical แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ mythical อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

mythical แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. mythical [adverb, กริยาวิเศษณ์]
คำแปล/ความหมาย : เกี่ยวกับตำนาน
Synonym : mythological, fictitious
คำที่เกี่ยวข้อง : ซึ่งเป็นนิทาน

2. mythical [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ซึ่งเป็นตำนาน
Synonym : mythologic, mythological

3. mythical [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : เกี่ยวกับนิยามปรัมปรา
คำที่เกี่ยวข้อง : เกี่ยวกับตำนาน, เกี่ยวกับเรื่องที่แต่งขึ้น


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does mythical mean?
The meaning of mythical .
1. mythical [adjective]
Definition : based on or told of in traditional stories
lacking factual basis or historical validity
Synonym : fabulous, mythic, mythologic, mythological
ตัวอย่างประโยค
Mythical centaurs.
The fabulous unicorn.


ETdict.com, Copyright ©