คำแปล national แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ national อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

national แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. national [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ประจำชาติ
Synonym : federal, state, municipal
คำที่เกี่ยวข้อง : ระดับชาติ, แห่งชาติ, ของชาติ

2. national [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ประชาชน
Synonym : citizen, patrial


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does national mean?
The meaning of national .
1. national [noun]
Definition : a person who owes allegiance to that nation
Synonym : subject
ตัวอย่างประโยค
A monarch has a duty to his subjects.

2. national [adjective]
Definition : of or relating to or belonging to a nation or country
ตัวอย่างประโยค
National hero.
National anthem.
A national landmark.

3. national [adjective]
Definition : limited to or in the interests of a particular nation
ตัวอย่างประโยค
National interests.
Isolationism is a strictly national policy.

4. national [adjective]
Definition : concerned with or applicable to or belonging to an entire nation or country
ตัวอย่างประโยค
The national government.
National elections.
Of national concern.
The national highway system.
National forests.

5. national [adjective]
Definition : owned or maintained for the public by the national government
ตัวอย่างประโยค
National parks.

6. national [adjective]
Definition : inside the country
Synonym : home, interior, internal
ตัวอย่างประโยค
The British Home Office has broader responsibilities than the United States Department of the Interior.
The nation's internal politics.

7. national [adjective]
Definition : characteristic of or peculiar to the people of a nation
ตัวอย่างประโยค
A national trait.

8. national [adjective]
Definition : of or relating to nationality
ตัวอย่างประโยค
National origin.


ETdict.com, Copyright ©