คำแปล necromancer แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ necromancer อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

necromancer แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. necromancer [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ผู้มีเวทมนตร์
Synonym : sorcerer, conjuror
คำที่เกี่ยวข้อง : หมอผี


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does necromancer mean?
The meaning of necromancer .
1. necromancer [noun]
Definition : one who practices magic or sorcery
Synonym : magician, sorcerer, thaumaturge, thaumaturgist, wizard

2. necromancer [noun]
Definition : one who practices divination by conjuring up the dead


ETdict.com, Copyright ©