คำแปล necrosis แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ necrosis อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

necrosis แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

The term necrosis was not found in English - Thai Dictionary , Please check your spelling and try again.
ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does necrosis mean?
The meaning of necrosis .
1. necrosis [noun]
Definition : the localized death of living cells (as from infection or the interruption of blood supply)
Synonym : gangrene, mortification, sphacelus


ETdict.com, Copyright ©