คำแปล needy แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ needy อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

needy แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. needy [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ขัดสน
Synonym : indigent, penniless
คำที่เกี่ยวข้อง : ขาดแคลน, อัตคัด, จนมาก


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does needy mean?
The meaning of needy .
1. needy [noun]
Definition : needy people collectively
ตัวอย่างประโยค
They try to help the needy.

2. needy [adjective]
Definition : poor enough to need help from others
Synonym : destitute, impoverished, indigent, necessitous, poverty-stricken

3. needy [adjective]
Definition : demanding or needing attention, affection, or reassurance to an excessive degree


ETdict.com, Copyright ©