คำแปล negligible แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ negligible อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

negligible แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. negligible [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ซึ่งไม่สำคัญ
คำที่เกี่ยวข้อง : ซึ่งไม่สลักสำคัญ, ไม่น่าใส่ใจ, เล็ก ๆ, ขี้ประติ๋ว


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does negligible mean?
The meaning of negligible .
1. negligible [adjective]
Definition : so small as to be meaningless
insignificant
ตัวอย่างประโยค
The effect was negligible.

2. negligible [adjective]
Definition : not worth considering
Synonym : paltry, trifling
ตัวอย่างประโยค
He considered the prize too paltry for the lives it must cost.
Piffling efforts.
A trifling matter.


ETdict.com, Copyright ©