คำแปล ness แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ ness อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

ness แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. ness [suffix, ปัจจัย]
คำแปล/ความหมาย : ภาวะ


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does ness mean?
The meaning of ness .
1. ness [noun]
Definition : a strip of land projecting into a body of water
Synonym : cape


ETdict.com, Copyright ©