คำแปล news report แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ news report อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

news report แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

The term news report was not found in English - Thai Dictionary , Please check your spelling and try again.
ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does news report mean?
The meaning of news report .
1. news report [noun]
Definition : a short account of the news
Synonym : account, report, story, write up
ตัวอย่างประโยค
The report of his speech.
The story was on the 11 o'clock news.
The account of his speech that was given on the evening news made the governor furious.


ETdict.com, Copyright ©