คำแปล next แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ next อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

next แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. next [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ต่อไป
Synonym : close, nearby, proximate
Antonym : distant
คำที่เกี่ยวข้อง : ที่จะตามมา


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does next mean?
The meaning of next .
1. next [adjective]
Definition : immediately following in time or order
Synonym : following
ตัวอย่างประโยค
The following day.
Next in line.
The next president.
The next item on the list.

2. next [adjective]
Definition : nearest in space or position
immediately adjoining without intervening space
Synonym : adjacent, side by side
ตัวอย่างประโยค
Had adjacent rooms.
In the next room.
The person sitting next to me.
Our rooms were side by side.

3. next [adjective]
Definition : (of elected officers) elected but not yet serving
Synonym : future, succeeding
ตัวอย่างประโยค
Our next president.

4. next [adverb]
Definition : at the time or occasion immediately following
ตัวอย่างประโยค
Next the doctor examined his back.


ETdict.com, Copyright ©