คำแปล noise แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ noise อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

noise แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. noise [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : เสียงดัง
Synonym : sound, clatter
คำที่เกี่ยวข้อง : เสียงรบกวน

2. noise [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ป่าวประกาศ
Synonym : rumor, spread
คำที่เกี่ยวข้อง : แพร่กระจายข่าว, เผยแพร่ (ข่าวลือ)

3. noise [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : พูดมาก
คำที่เกี่ยวข้อง : แพร่กระจายข่าว, ทำเสียงดัง


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does noise mean?
The meaning of noise .
1. noise [noun]
Definition : sound of any kind (especially unintelligible or dissonant sound)
ตัวอย่างประโยค
He enjoyed the street noises.
They heard indistinct noises of people talking.
During the firework display that ended the gala the noise reached 98 decibels.

2. noise [noun]
Definition : the auditory experience of sound that lacks musical quality
sound that is a disagreeable auditory experience
Synonym : dissonance, racket
ตัวอย่างประโยค
Modern music is just noise to me.

3. noise [noun]
Definition : electrical or acoustic activity that can disturb communication
Synonym : disturbance, interference

4. noise [noun]
Definition : a loud outcry of protest or complaint
ตัวอย่างประโยค
The announcement of the election recount caused a lot of noise.
Whatever it was he didn't like it and he was going to let them know by making as loud a noise as he could.

5. noise [noun]
Definition : incomprehensibility resulting from irrelevant information or meaningless facts or remarks
ตัวอย่างประโยค
All the noise in his speech concealed the fact that he didn't have anything to say.

6. noise [noun]
Definition : the quality of lacking any predictable order or plan
Synonym : haphazardness, randomness, stochasticity

7. noise [verb]
Definition : emit a noise
Synonym : make noise, resound


ETdict.com, Copyright ©