คำแปล notification แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ notification อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

notification แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. notification [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การแจ้ง (แจ้งความ, แจ้งการเกิด, อัตราเกิดของโรคฯลฯ)
Synonym : manifesto
คำที่เกี่ยวข้อง : การแจ้งความ, การประกาศ


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does notification mean?
The meaning of notification .
1. notification [noun]
Definition : an accusation of crime made by a grand jury on its own initiative
Synonym : presentment

2. notification [noun]
Definition : informing by words
Synonym : apprisal, telling

3. notification [noun]
Definition : a request for payment
Synonym : notice
ตัวอย่างประโยค
The notification stated the grace period and the penalties for defaulting.


ETdict.com, Copyright ©