คำแปล obey แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ obey อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

obey แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. obey [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เชื่อฟัง
Synonym : follow, give in
Antonym : disobey,reject,ignore
คำที่เกี่ยวข้อง : ทำตามคำสั่ง

2. obey [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เชื่อฟัง
Synonym : comply, conform, accede
Antonym : disobey
คำที่เกี่ยวข้อง : ทำตามคำสั่ง


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does obey mean?
The meaning of obey .
1. obey [verb]
Definition : be obedient to


ETdict.com, Copyright ©