คำแปล occupation แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ occupation อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

occupation แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. occupation [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : อาชีพ
Synonym : job, profession, calling
คำที่เกี่ยวข้อง : งานอาชีพ, งานประจำ, งานหลัก

2. occupation [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การยึดครอง
Synonym : possession, occupancy


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does occupation mean?
The meaning of occupation .
1. occupation [noun]
Definition : the principal activity in your life that you do to earn money
Synonym : business, job, line, line of work
ตัวอย่างประโยค
He's not in my line of business.

2. occupation [noun]
Definition : the control of a country by military forces of a foreign power
Synonym : military control

3. occupation [noun]
Definition : any activity that occupies a person's attention
ตัวอย่างประโยค
He missed the bell in his occupation with the computer game.

4. occupation [noun]
Definition : the act of occupying or taking possession of a building
Synonym : moving in, occupancy
ตัวอย่างประโยค
Occupation of a building without a certificate of occupancy is illegal.

5. occupation [noun]
Definition : the period of time during which a place or position or nation is occupied
ตัวอย่างประโยค
During the German occupation of Paris.


ETdict.com, Copyright ©