คำแปล occupied แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ occupied อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

occupied แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

occupied (verb) : occupy
ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. occupied [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ซึ่งยุ่งวุ่นวาย
Synonym : busy, engaged, working
คำที่เกี่ยวข้อง : ซึ่งติดธุระ


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does occupied mean?
The meaning of occupied .
1. occupied [adjective]
Definition : held or filled or in use
ตัวอย่างประโยค
She keeps her time well occupied.
The wc is occupied.

2. occupied [adjective]
Definition : seized and controlled as by military invasion
ตัวอย่างประโยค
The occupied countries of Europe.

3. occupied [adjective]
Definition : resided in
having tenants
Synonym : tenanted
ตัวอย่างประโยค
Not all the occupied (or tenanted) apartments were well kept up.

4. occupied [adjective]
Definition : having ones attention or mind or energy engaged
Synonym : engaged
ตัวอย่างประโยค
She keeps herself fully occupied with volunteer activities.
Deeply engaged in conversation.


ETdict.com, Copyright ©