คำแปล occur แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ occur อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

occur แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. occur [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เกิดขึ้น
Synonym : happen, befall, take place
คำที่เกี่ยวข้อง : อุบัติ, บังเกิด, อุบัติขึ้น

2. occur [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : มีอยู่
Synonym : exist, appear

3. occur [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เข้ามาในจิตใจ
Synonym : come to mind


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does occur mean?
The meaning of occur .
1. occur [verb]
Definition : come to pass
Synonym : come about, fall out, go on, hap, happen, pass, pass off, take place
ตัวอย่างประโยค
What is happening?.
The meeting took place off without an incidence.
Nothing occurred that seemed important.

2. occur [verb]
Definition : come to one's mind
suggest itself
Synonym : come
ตัวอย่างประโยค
It occurred to me that we should hire another secretary.
A great idea then came to her.

3. occur [verb]
Definition : to be found to exist
ตัวอย่างประโยค
Sexism occurs in many workplaces.
Precious stones occur in a large area in Brazil.


ETdict.com, Copyright ©