คำแปล oh, yeah แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ oh, yeah อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

oh, yeah แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. oh, yeah [idiom, สำนวน]
คำแปล/ความหมาย : ไม่น่าเชื่อ (ใช้ไม่เป็นทางการ)
คำที่เกี่ยวข้อง : ไม่เชื่อ

2. Oh, yeah [slang, คำแสลง]
คำแปล/ความหมาย : คุณคิดอย่างนั้นหรือ


The term oh,%yeah was not found in English Dictionary , Please check your spelling and try again.

ETdict.com, Copyright ©