คำแปล on foot แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ on foot อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

on foot แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. on foot [idiom, สำนวน]
คำแปล/ความหมาย : ด้วยการเดิน


The term on%foot was not found in English Dictionary , Please check your spelling and try again.

ETdict.com, Copyright ©