คำแปล on the way แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ on the way อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

on the way แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. on the way [idiom, สำนวน]
คำแปล/ความหมาย : ตามหนทางไปสู่ (บางแห่ง)
Synonym : on one's way (somewhere)
Antonym : on one's way (somewhere)
คำที่เกี่ยวข้อง : ตามทางไปยัง (บางแห่ง)


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does on the way mean?
The meaning of on the way .
1. on the way [adverb]
Definition : on a route to some place
Synonym : en route
ตัวอย่างประโยค
Help is on the way.
We saw him on the way to California.


ETdict.com, Copyright ©