คำแปล ongoing แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ ongoing อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

ongoing แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. ongoing [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ไม่หยุดยั้ง
Synonym : continuous, progressing
คำที่เกี่ยวข้อง : ต่อเนื่อง, ไปเรื่อย


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does ongoing mean?
The meaning of ongoing .
1. ongoing [adjective]
Definition : currently happening
Synonym : on-going
ตัวอย่างประโยค
An ongoing economic crisis.


ETdict.com, Copyright ©